Welkom


De Associatie Universiteit Gent (AUGent) is een samenwerkingsverband tussen vier instellingen voor hoger onderwijs: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. De AUGent werd als vzw opgericht op 29 april 2003, in uitvoering van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003.


De vorming van de AUGent kenmerkt zich op diverse wijzen. Enerzijds geeft ze een kader aan de samenwerking die voordien reeds bestond tussen de verschillende leden. Daarnaast onderscheidt deze associatie zich door een sterk geografische verankering, met een sterk geconcentreerde aanwezigheid in Oost- en West-Vlaanderen. Tot slot valt de AUGent op door haar pluralisme: ze verenigt zowel drie grote gemeenschapsinstellingen als een belangrijke katholieke hogeschool. 

Nieuws


Campagne Ken je maat!

Via de campagne Ken je maat willen de hogeronderwijsinstellingen, in...


Lees verder...

Seminaries Onderwijskunde 2.0

De jaarlijkse seminaries Onderwijskunde, georganiseerd door de partners van de...


Lees verder...

Registreer nu voor de Afstudeerbeurs!

Studenten kunnen zich momenteel registreren voor gratis deelname via onze...


Lees verder...

Standpunt AUGent toekomst lerarenopleidi...

De Associatie Universiteit Gent neemt een standpunt (images/De_lerarenopleiding_in_de_nabije_toekomst_-_Standpunt_van_de_AUGent_04_12_2015.pdf) in over...


Lees verder...
0123