Welkom


De Associatie Universiteit Gent (AUGent) is een samenwerkingsverband tussen vier instellingen voor hoger onderwijs: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. De AUGent werd als vzw opgericht op 29 april 2003, in uitvoering van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003.


De vorming van de AUGent kenmerkt zich op diverse wijzen. Enerzijds geeft ze een kader aan de samenwerking die voordien reeds bestond tussen de verschillende leden. Daarnaast onderscheidt deze associatie zich door een sterk geografische verankering, met een sterk geconcentreerde aanwezigheid in Oost- en West-Vlaanderen. Tot slot valt de AUGent op door haar pluralisme: ze verenigt zowel drie grote gemeenschapsinstellingen als een belangrijke katholieke hogeschool. 

Nieuws


De AUGent wenst u voor 2016

annus mirabilis (n.) (phr.) a remarkable or notable year in history; a...


Lees verder...

Standpunt AUGent toekomst lerarenopleidi...

De Associatie Universiteit Gent neemt een standpunt (images/De_lerarenopleiding_in_de_nabije_toekomst_-_Standpunt_van_de_AUGent_04_12_2015.pdf) in over...


Lees verder...

Bekendmaking data en locaties toelatings...

Hier kan je een overzicht vinden van de data en...


Lees verder...

Registreer nu voor de Afstudeerbeurs!

Bedrijven kunnen zich momenteel registreren via onze website voor de...


Lees verder...
0123